ROBERT MAPPLETHORPE & EDWARD WESTON

ROBERT MAPPLETHORPE & EDWARD WESTON “A función segue á forma” O formalismo que se desprende dos traballos de Edward Weston e Robert Mapplethorpe consegue unir a dous fotográfos nados en épocas ben distint...